سوابق اجرایی

0 نظرات
896 بازدید
۱۷-خرداد-۱۳۹۶

شهردار منطقه 3 قزوین به مدت سه سال

شهردار منطقه 2 قزوین به مدت سه سال

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین به مدت یک سال

مدیریت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین به مدت یک سال

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین به مدت 5 سال

شهردار قزوین از 8 سال پیش تا کنون

عضو هیئت مدیره سازمان همیاری استان قزوین به مدت 5 سال

رئیس شورای مرکزی دانشگاه علمی کاربردی قزوین  به مدت 3 سال

رئیس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به مدت 2 سال

رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی از 4سال پیش تا کنون

رئیس هیات امناء فرودگاه ویژه قزوین به مدت 3 سال

نایب رئیس بنیاد تعاون استان قزوین به مدت 2 سال

رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان  استان قزوین به مدت 5 سال

دبیر اجرایی شهرداران شبکه جهانی راه حل های توسعه پایدار به مدت 1 سال

 

 

دبیرکل  مجمع جهانی شهرهای اسلامی به مدت 2 سال

0.0
آخرین ویرایش: -/-
مقالات مشابه: سوابق عضویت بین المللی سوابق عضویت
سوابق اجرایی مسعود نصرتی شهردار قزوین

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.