لیست احکام صادره

0 نظرات
870 بازدید
۱۷-خرداد-۱۳۹۶

شهردار قزوین88/1/18

حکم مشاور استاندار در امور شهری 92/11/5

عضو کار گروه تخصصی مخاطرات زلزله – لغزش لایه های زمین – ابنیه ساختمان و شهرسازی92/5/15

شهردار قزوین92/8/5

مدیر بحران شهر قزوین92/10/22

عضو کمیته و دبیر مجمع CDS 1386

عضو شورای راهبردی توسعه مدیریت استان 93/12/26

رئیس مرکز شهروندی صلح جهانی94/2/20

عضو شهرداران صلح جهانی در ژاپن 1392

عضو معتمد انجمن حمایت زندانیان 1393

عضو شورای نخبگان استان در مجمع تشخیص مصلحت نظام1394

عضو کمسیون ماده 64اقتصاد دارایی استان قزوین 1380

 

عضو کمیته تخصصی طرح نشانی استاندارد مکانی ملی GNAF 95/9/14

0.0
آخرین ویرایش: -/-
مقالات مشابه: لیست تقدیر نامه‌های بین المللی لیست تقدیرنامه های ملی لیست کنفرانس ها و همایش ها لیست دوره های آموزشی لیست گواهی نامه ها
شهردار قزوین مسعود نصرتی لیست احکام صادره

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.