لیست تقدیرنامه های ملی

0 نظرات
862 بازدید
۱۷-خرداد-۱۳۹۶

رتبه سوم در اجرای مقررات ملی ساختمان / اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی - 1388

کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی -1388

تقدیر در اجرای موثر مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی -1388

تقدیر در اجرای مؤثر مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی -1389

کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی - 1389

کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: وزیر مسکن و شهرسازی -1390

تقدیر در جهت تحقق در اجرای مقررات ملی ساختمان/ اهداکننده: شرکت بهینه سازی مصرف سوخت- 1387

تقدیر در خصوص عملکرد عمرانی/ اهداکننده: وزیر کشور- 1390

 

تقدیر ارتقاء عمران و آبادانی شهر / اهداکننده: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی - 1391

کسب نشان دوم ملی محیط زیست / اهداکننده: معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور -1393

تقدیر ستاد تهسیلات سفر کشور/ اهداکننده: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور- 1391

محله 21قزوین/ اهداکننده: معاون آژانس برنامه اسکان بشر ملل متحد- 1390

کسب عنوان برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان / اهداکننده: وزیر مسکن و شهر سازی- 1392

تقدیر و تشکر بابت اقدامات انجام شده در رابطه با زیست محیطی (روز جهانی زمین پاک) / اهداکننده: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 1393

حمایت از محیط زیست استان قزوین/ اهداکننده: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور  1395

سازمان انرژی اتمی/ اهداکننده: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور - 1395

 

نشان ملی محیط زیست/ اهداکننده: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور - 1395

0.0
آخرین ویرایش: -/-
مقالات مشابه: لیست تقدیر نامه‌های بین المللی لیست احکام صادره لیست کنفرانس ها و همایش ها لیست دوره های آموزشی لیست گواهی نامه ها
مسعود نصرتی لیست تقدیرنامه های ملی

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.