لیست تقدیر نامه‌های بین المللی

0 نظرات
909 بازدید
۱۷-خرداد-۱۳۹۶

با موضوع توسعه پایدار شهری/ اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد-2009

با موضوع جشنواره ملی فرهنگی بازی و اسباب بازی/ اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد-2011

با موضوع اجرای همایش سرویسهای  بهداشتی در روز جهانی / اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد-2011

با موضوع برگزاری همایش ها و کارگاه استفاده از انرژی های نو در زمینه  مدیریت شهری/ اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد-2011

با موضوع مجمع جهانی شهر اسلامی / اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد-2013

با موضوع طراحی و اجرای پارک بانوان/ اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد- 2012

با موضوع حفظ باغات سنتی / اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد- 2012

 

تقدیر از تلاشهای عالی در ارتقاء توسعه پایدار شهری، شکوفایی شهری در جهان اسلام و بازآفرینی ارزشمند شهر قزوین/ اهداکننده: سازمان اسکان بشر ملل متحد- 2017

3.0
آخرین ویرایش: -/-
مقالات مشابه: سوابق عضویت بین المللی لیست تقدیرنامه های ملی لیست احکام صادره لیست کنفرانس ها و همایش ها لیست دوره های آموزشی لیست گواهی نامه ها
مسعود نصرتی لیست تقدیر نامه های بین المللی

هنوز نظری وارد نشده است!

نظر خود را ارسال نمایید

پست الکترونیکی شما انتشار پیدا نمی کند.