مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مجمع جهانی شهرهای جاده‌ابریشم به منظور گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌های مشترک در جهت ساخت آینده‌ای روشن برای کلیه شهرهای در مسیر جاده‌ابریشم بر روی کمربند جاده‌ابریشم جهانی در فضایی کاملا صلح‌آمیز، توسعه‌ای و نیز احترام به منافع مشترک به پیشنهاد برنامه اسکان بشر سازمان‌ملل‌متحد تأسیس شده است. ادامه خبر
مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان جهانی گردشگری یکی از آژانس‌های زیرمجموعه سازمان‌ملل‌متحد است که در حوزه برنامه‌ریزی و انجام امور تحقیقاتی جهانگردی فعالیت کرده و با توجه به ظرفیت‌های مهم مسیر فرهنگی و تاریخی جاده‌ابریشم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی جاده‌ابریشم سعی در معرفی پتانسیل‌های بالای این کمربند ویژه جهانی دارد. ادامه خبر