Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 54

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 54

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 58

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 58

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 70

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 70

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Undefined property: Core::$catname in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 78

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 78

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 82

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 82
مدیریت اخبار - نمایش های تگ | وب سایت رسمی مسعود نصرتی | شهردار قزوین

1 برچسب خبری مرتبط بهخانه فرهنگ

مسعود نصرتی در مراسم افتتاح خانه فرهنگ شهیده رقیه رضایی در محله سنجیده قزوین گفت: با شعارمدیریت متحد شهری خوشبختانه همه مدیران در کنار ما هستند تا کارها جلو برود و با پیگیری های انجام شده خدمات موثری در حوزه های فرهنگی ارائه شده است. ادامه خبر