Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 54

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 54

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 58

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 58

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 70

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 70

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Undefined property: Core::$catname in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 74

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 78

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 78

Notice: Undefined variable: row in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 82

Notice: Trying to get property of non-object in /home/nosrati/domains/nosrati.net/public_html/admin/modules/blog/meta.php on line 82
مدیریت اخبار - نمایش های تگ | وب سایت رسمی مسعود نصرتی | شهردار قزوین

1 برچسب خبری مرتبط بهکتاب باغ شهر صفوی قزوین

کتاب «باغ شهر صفوی قزوین» همزمان با سومین نشست هم اندیشی و هم آوایی آینده شهری ایران که از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و مسعود نصرت دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی رونمایی شد. ادامه خبر