چگونه معنویت هفتمین سنجه شهری سازمان ملل شد

چگونگی راه‌اندازی موزه تاریخ تمدن اسلام/ شاخصه‌های سکونت یک مسلمان

شهرداری قزوین ۲۳ میلیارد تومان در باغستانهای سنتی هزینه کرده است

توسعه متوازن با اجرای طرحهای فرهنگی در جنوب شهر قزوین محقق می شود

کتاب «باغ شهر صفوی قزوین» رونمایی و منتشر شد

چگونه معنویت هفتمین سنجه شهری سازمان ملل شد
چگونگی راه‌اندازی موزه تاریخ تمدن اسلام/ شاخصه‌های سکونت یک مسلمان
شهرداری قزوین ۲۳ میلیارد تومان در باغستانهای سنتی هزینه کرده است
توسعه متوازن با اجرای طرحهای فرهنگی در جنوب شهر قزوین محقق می شود
کتاب «باغ شهر صفوی قزوین» رونمایی و منتشر شد
گروه جامعه: رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی با تأکید بر اینکه باید نگاه سیاسی را از روی مدیریت شهرها برداریم، به تشریح نحوه اضافه کردن معنویت به عنوان هفتمین معیار سنجش تحول شهرها در سازمان ملل پرداخت. ادامه خبر
از آنجا که موزه تاریخ و تمدن جهان اسلام به عنوان یک سازمان بین المللی مفاهمه و تبادل آرا را بین شهرهای اسلامی ایفا می‌کند و بر محوریت تمدن اسلامی در شهرها استقرار یافته است، ضرورت دارد تا نسبت به باز شناخت مفهومی و بنیادین تمدن اسلامی اقدام کند. ادامه خبر
مسعود نصرتی در مراسم افتتاح خانه فرهنگ شهیده رقیه رضایی در محله سنجیده قزوین گفت: با شعارمدیریت متحد شهری خوشبختانه همه مدیران در کنار ما هستند تا کارها جلو برود و با پیگیری های انجام شده خدمات موثری در حوزه های فرهنگی ارائه شده است. ادامه خبر
کتاب «باغ شهر صفوی قزوین» همزمان با سومین نشست هم اندیشی و هم آوایی آینده شهری ایران که از سوی مجمع جهانی شهرهای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و مسعود نصرت دبیرکل مجمع جهانی شهرهای اسلامی رونمایی شد. ادامه خبر